Informacje podstawowe
Diagnostyka i badania
Leczenie
Specjalista radzi
Dla rodziny i przyjaciół
Wizyta u lekarza
Ważne adresy
Ośrodki onkologiczne
Hospicja
Poradnie leczenia bólu
Poradnie stomijne
Poradnie genetyczne
Grupy wsparcia
Najczęściej zadawane pytania

Ośrodki Onkologiczne, w których zatrudnieni są psychologowie, bądź, przy których działają grypy wsparcia, organizacje i stowarzyszenia.

1. Białystok - Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej - Curie
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12. tel. 85 664 67 11.
Przy szpitalu działa Stowarzyszenie Walki z Rakiem oraz Klub "Amazonek".

2. Bielsko - Biała. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18. tel. 33 810 01 10. W centrum pracuje psycholog.

3. Bydgoszcz - Regionalne Centrum Onkologii, Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, tel. 52 374 30 00.
W centrum pracuje zespół psychologów.

4. Gdańsk - Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii AM 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, tel. 58 349 22 71. W klinice zatrudniony jest psycholog.

5. Gdańsk - Wojewódzkie Centrum Onkologii 80-210 Gdańsk, ul. Skłodowskiej - Curie 2, tel. 58 341 70 45. W szpitalu pracuje psycholog.

6. Gdynia - Szpital Morski im. PCK 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 699 83 00. W szpitalu pracuje dwóch psychologów.

7. Gliwice - Centrum Onkologii, instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie 44-100 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. 32 278 86 66. W centrum pracuje psycholog.

8. Katowice - Szpital kliniczny Śląskiej AM 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 tel. 32 259 12 00. W szpitalu pomocy udziela jeden psycholog.

9. Kielce - Świętokrzyskie Centrum Onkologii 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3, tel. 41 367 45 01. W centrum pracuje pięcioosobowy zespół psychologów.

10. Kraków - Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11, tel. 12 422 99 00. Szpital zatrudnia jednego psychologa.

11. Kraków - klinika Hematologii CMUJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17, tel. 12 424 76 00. W klinice pracuje psycholog.

12. Lublin - centrum onkologii Ziemi lubelskiej 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7, tel. 81 747 75 11. Centrum zatrudnia dwóch psychologów.

13. Lublin - Klinika Hematologii SPSK nr 4 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel. 81 724 46 99. Klinika zatrudnia psychologa.

14. Łódź - Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. M. Kopernika 93 - 509 Łódź, ul. Paderewskiego 4, tel. 42 689 50 00. W ośrodku pracuje jeden psycholog.

15. Olsztyn - Centrum Onkologii Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 539 85 42. W ośrodku nie pracuje psycholog, jednak pacjenci mogą uzyskać pomoc od wolontariuszy i członków z Klubu Amazonek.

16. Poznań - Wielkopolskie Centrum Onkologii 61-866 Poznań, ul. Garbary 15, tel. 61 854 05 67. W Centrum pracuje dwóch psychologów.

17. Poznań - Katedra Onkologii AM im. Karola Marcinkowskiego 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/2, tel. 61 854 90 52 lub 61 854 90 26. Klinika zatrudnia psychologa.

18. Rzeszów - Wojewódzki Szpital specjalistyczny - Podkarpackie Centrum Onkologii 35-061 Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 1, tel. 17 866 64 09. W szpitalu pracuje dwóch psychologów.

19. Szczecin - Regionalny Szpital onkologiczny 71-730 Szczecin, ul. Strzałkowska 22, tel. 91 425 14 10. Szpital zatrudnia psychologa.

20. Wrocław - Dolnośląskie Centrum Onkologii 52 - 413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12, tel. 71 368 95 81. Ośrodek zatrudnia psychologów.

21. Warszawa - Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-957 Warszawa,
ul. Chocimska 5, tel. 22 646 00 24. Instytut zatrudnia jednego psychologa.

22. Warszawa - Klinika Hematologii i Onkologii AM 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. 22 659 75 77. W szpitalu zatrudniony jest psycholog.

23. Warszawa - CSK WAM Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku 00-909 Warszawa, ul Szaserów 128, tel. 22 681 71 60. Pomoc pacjentom świadczą psycholodzy z innych oddziałów.

24. Warszawa - Klinika Onkologii CSK WAM 00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128, tel. 22 610 30 98. W klinice zatrudniony jest psycholog.

25. Warszawa - Centrum onkologii instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, tel. 22 644 50 24. W Instytucie pracują dwa zespoły psychologów.

 

Stowarzyszenia i Organizacje świadczące pomoc i opiekę nad chorymi i ich rodzinami:

1. "Amazonki" - Klub Kobiet po Mastektomii. Kluby, obecnie 135, działają w całej Polsce. Szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej: www.amazonki.com.pl oraz pod warszawskim numerem telefonu: 22 643 91 85

2. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego. Kontakt ze Stowarzyszeniem: Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Roentgena 5, 02-782 Warszawa. Tel. zaufania: 22 643 92 31 (piątki 16.00-18.00). Dyżury telefoniczne 22 864 08 76 (poniedziałki 16.00-18.00). Adres internetowy: www.puo.pl/wolontariat_stowarzyszenia.html

3. Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "POL-ILKO". Towarzystwo mieści się w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 61 869 15 69. e-mail polilko@interia.pl

4. Stowarzyszenie Wspierające chorych na chłoniaki - „Sowie Oczy”
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób chorych, ich rodzin i opiekunów oraz ochrona ich praw w imię motta „Nic o nas bez nas”.

„Sowie Oczy”
ul. Modlińska 6 nr. 107
03-216 Warszawa
lub zadzwoń +48668031371

5. Fundacja ProSalute.
Podstawowe działania fundacji to:
- wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Będzinie zmierzających do unowocześnienia , rozbudowy i poprawy jego wyposażenia
- wspomaganie w miarę posiadanych środków innych placówek Ochrony Zdrowia
- popieranie naukowo - dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Będzinie , przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia, działalność wydawniczą
- popieranie idei powstania i sponsorowania hospicjum
- stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych

Fundacja mieści się w Będzinie ul. Sączewskiego 27.
kontakt: (0-32) 267 32 85 (0-32) 363 41 31
e-mail: prosulate@prosulate.home.pl

6. Fundacja Hospicyjna
Fundacja prowadzi Akademię Walki z Rakiem - bezpłatne poradnictwo w
wielu dziedzinach dla osób ze zdiagnozowanym niedawno nowotworem
(dietetyk, rehabilitant, onkolog, zajęcia ruchowe, wizażysta itp.).

Dane adresowe:
Akademia Walki z Rakiem (przy Fundacji Hospicyjnej),
Gdańsk 80-298, ul. Chodowieckiego 10,
tel. 058 340 61 35,
mail: b.stachowska@hospicja.pl

www.hospicja.pl

 

Powyższe dane adresowe i telefoniczne zostały opracowane na podstawie: Krzemionka-Brózda D., Mariańczyk K., Świeboda-Toborek L. "Siły, które pokonają raka - wiara, nadzieja, zdrowie". Kielce 2005 

Opracowanie:
Mgr Agnieszka Karpińska
Mgr Maciej Stroński