Informacje podstawowe
Diagnostyka i badania
Leczenie
Specjalista radzi
Dla rodziny i przyjaciół
Wizyta u lekarza
Ważne adresy
Najczęściej zadawane pytania
SŁOWNIK

MARKER CA 125 - CA 125 to antygen, którego podwyższona wartość charakteryzuje nie tylko raka jajnika, choć sytuację taką obserwuje się u 80-90% pacjentek z tą chorobą właśnie. Należy jednak pamiętać, że nawet prawidłowe wartości tego markera (<35 U/l) nie wykluczają obecności guza pierwotnego. Z drugiej strony, podwyższoną wartość antygenu CA 125 mają też niektóre kobiety będące w fazie pęcherzykowej cyklu menstruacyjnego, pierwszym trymestrze ciąży lub mające zmiany o charakterze łagodnym. 
W trakcie terapii CA125 jest wykorzystywany przede wszystkim do monitorowania jej skuteczności. Spadek poziomu antygenu CA 125 w trakcie kolejnych cykli chemioterapii sugeruje jej skuteczność, a brak zmian lub wzrost stężenia CA125 w surowicy - obecność pozostałości guza pierwotnego lub pojawienie się przerzutów.

RTG - technika obrazowania, wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) - metoda diagnostyczna, będąca rodzajem tomografii rentgenowskiej, umożliwiająca uzyskanie obrazów tomograficznych przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D), dzięki wykorzystywaniu złożonych projekcji badanego obiektu.

ULTRASONOGRAFIA (USG) - metoda obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fali ultradźwiękowej.