Informacje podstawowe
Diagnostyka i badania
Leczenie
Specjalista radzi
Dla rodziny i przyjaciół
Wizyta u lekarza
Ważne adresy
Najczęściej zadawane pytania

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie jest placówką wyspecjalizowaną w leczeniu wszystkich nowotworów kobiecych. Szczególnej uwadze poświęca się jednak skojarzonemu leczeniu chorych na raka jajnika, czyli leczeniu wykorzystującemu wszystkie metody - głównie chirurgię, chemioterapię oraz radioterapię. Zatrudniony w Klinice zespół to specjaliści: ginekolodzy – onkolodzy, onkolodzy kliniczni oraz lekarze radioterapeuci.

Rocznie w Klinice, uplasowanej na pierwszym miejscu wśród wszystkich placówek tego rodzaju w kraju, leczenie rozpoczyna ponad 100 chorych na raka jajnika. Doskonałe metody diagnostyki, w tym rezonans magnetyczny, spiralna tomografia komputerowa oraz scyntygrafia, pozwalają bardzo dokładnie określić rozległość choroby i tym samym optymalnie zaplanować strategię leczenia.

Oprócz klasycznych metod leczenia onkologicznego w Klinice są prowadzone również międzynarodowe badania kliniczne z zastosowaniem nowych leków i bioaktywnych cząsteczek. Zespół Kliniki jako jeden z pierwszych podjął także trud wykorzystania technik endoskopowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych. Udoskonalone metody endoskopowe pozwalają dziś bowiem na szybką i precyzyjną diagnostykę.

Klinika jako jedna z pierwszych wprowadziła do szerokiego zastosowania koncepcję chemioterapii przedoperacyjnej u chorych na raka jajnika. Dzięki podsumowaniu wyników doświadczeń klinicznych, także tych realizowanych w Klinice, wymieniona metoda zyskuje coraz większą akceptację na świecie. Współpraca międzynarodowa z kilkoma liczącymi się w Europie ośrodkami ginekologii onkologicznej owocuje również wymianą doświadczeń zarówno w nowoczesnych technologiach diagnostycznych jak i leczniczych.

Klinika dysponuje 56 łóżkami, usytuowanymi w jednoosobowych, dwuosobowych i czteroosobowych salach, mających oddzielne węzły sanitarne, co wyraźnie poprawia komfort pobytu chorych. Zespół Kliniki korzysta z pomocy doświadczonych lekarzy z innych oddziałów Centrum Onkologii oraz wyspecjalizowanych fizykoterapeutów i onkologów klinicznych. Zaletą placówki jest również fakt, że część procedur może być wykonywana w trybie jednodniowym i ambulatoryjnym.

Publikacja w Annual Report, opierająca się na danych pochodzących z Międzynarodowej bazy leczenia nowotworów ginekologicznych, potwierdza, że skuteczność stosowanych w Klinice terapii nie ustępuje wynikom renomowanych ośrodków europejskich.